Our core values

Commitment to giving back

GoReply donates part (10%) of its net earnings to charity and encourages users to do the same, fostering a culture of philanthropy and shared impact.

Lead by example

GoReply encourages users to engage in philanthropy by offering the choice to donate to globally recognized charities like UNICEF, World Wildlife Fund, and Doctors Without Borders. This feature enables users to contribute a portion of their earnings to causes they are passionate about, creating a ripple effect of positive change.

A real lasting impact

Through GoReply, each transaction can support major charities like the Red Cross, Amnesty International, and The Nature Conservancy, enabling users to contribute to global causes and drive substantial, lasting change.

So how does it work?

Users can easily support charities like Habitat for Humanity, Save the Children, and Oxfam through GoReply. By adjusting settings in their account, users select their preferred charity and the percentage of their earnings to donate, seamlessly integrating philanthropy into their professional success.

$ 4571.78 Donated $ 4571.78 Donated $ 4571.78 Donated $ 1920.16 Donated $ 2314.01 Donated $ 1312.70 Donated

A movement towards a better world

GoReply aims to foster a community of knowledge workers committed to making a difference, turning professional success into a tool for global betterment.

We invite you to join us on this journey of growth and giving back. Together, we can make a significant difference and help create a world we're proud to pass onto future generations.

Let's talk possibilities

Charity and donations

Hoe werkt het doneren aan een goed doel?

Minimaal 10% van de door de verkoper betaalde vergoeding wordt gedoneerd aan een goed doel naar keuze van de ontvanger. Het goede doel moet in lijn zijn met ten minste een van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.

Hoe berekent GoReply zijn eigen donaties aan goede doelen?

GoReply doneert elk jaar 10% van zijn nettowinst aan goede doelen die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Kan ik het goede doel van mijn keuze wijzigen?

Ja, je kunt het goede doel van je keuze op elk moment wijzigen, zolang het nieuwe goede doel in lijn is met de SDG's.

Hoe vaak wordt er gedoneerd aan de goede doelen?

Donaties uit contactverzoeken worden op regelmatige basis naar de betreffende goede doelen gestuurd, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal afhankelijk van het totaal openstaande bedrag wat overgemaakt dient te worden.

Wat als het goede doel van mijn voorkeur niet is afgestemd op de SDG's van de Verenigde Naties?

Om ervoor te zorgen dat onze bijdragen een zinvolle impact hebben, eisen we dat alle gekozen goede doelen ten minste één van de 17 SDG's onderschrijven. Als het goede doel van jouw keuze niet aan deze criteria voldoet, moedigen we je aan om een andere organisatie te kiezen die aansluit bij jouw interesses en de SDG's ondersteunt.

Hoe zorgt GoReply ervoor dat het gedoneerde geld bij de juiste goede doelen terechtkomt?

GoReply regelt alle logistieke aspecten van het overbrengen van de donatie van het contactverzoek naar de betreffende goede doelen. We hebben een systeem om ervoor te zorgen dat het geld op tijd bij de juiste goede doelen terechtkomt.

Hoe kan ik een goed doel voordragen voor goedkeuring?

Als het goede doel dat je wilt steunen niet op onze vooraf goedgekeurde lijst staat, kun je het ter beoordeling voordragen. Neem contact op met onze klantenservice met de gegevens van het goede doel en zij begeleiden je door het proces.

GoReply strictly uses essential and functional cookies. Read our privacy policy for details